Trgovina za male živali

Zasebnost

Varovanje osebnih podatkov in GDPR

 
Splošno
Podjetje DOGMANIA D.O.O. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebnih podatke pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.
DOGMANIA d.o.o. se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.
 Upravljavec podatkov
Upravljavec vaših osebnih podatkov je DOGMANIA d.o.o., naslov: Bojanji vrh 22, 1295 Ivančna Grica, e-naslov: info@dogmania.si, telefonska številka: 017888890.
 Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov
Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.
Obisk spletne strani:
Ob vsakem obisku spletne strani podjetja DOGMANIA d.o.o. se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.
DOGMANIA d.o.o. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.
Spletni nakup:
Na naši spletni strani lahko kupite izdelke. V ta namen DOGMANIA d.o.o. od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:
 
- ime in priimek ali naziv,
- e-naslov,
- naslov,
- telefonska številka,
- podatke o naročenih izdelkih.
 
 
 Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so kako drugače sporočeni podjetju DOGMANIA d.o.o., se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti DOGMANIA d.o.o., tj. spletna in kataloška prodaja in sicer za odgovor na vaše povpraševanje, za pripravo ponudbe, za pripravo in sklenitev pogodbe, za izvajanje pogodbe ter za izpolnitev vašega naročila. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe, z vami skleniti pogodbe in s tem izpolniti vašega naročila.
Uporabniki podatkov
Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.
V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:
 
- ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
- ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
- administratorju in skrbniku spletne strani.
 
 DOGMANIA d.o.o. se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Obdobje hrambe
Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:
 
- dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;
- podatki o povpraševanju se hranijo najdlje do konca leta, ki sledi zadnjemu povpraševanju;
- vsi podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem in sklenjeno pogodbe se hranijo še 5 (pet) let po zaključku sodelovanja na podlagi sklenjene pogodbe;
- vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do preklica.
 
Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni poda